დავუჯეროთ თუ არა ავიაკომპანიის უარს კომპენსაციაზე?


როგორც მოგეხსენებათ, ევროკავშირისა და საქართველოს კანონმდებლობა ავიაკომპანიებს ავალებს მგზავრისათვის კომპენსაციის გადახდას. ამ რეგულაციების მოთხოვნის დაკმაყოფილება ავიაკომპანიებს საკმაოდ ძვირი უჯდებათ. ყოველწლიურად ავიაკომპანიების მიერ მგზავრებისთვის გადახდილი კომპენსაცია ჯამურად რამდენიმე ასეული მილიონი ევროა. ეს საკმაოდ დიდი თანხაა 😊

ამიტომ, ალბათ არ გაგიკვირდებათ თუ გეტყვით, რომ ავიაკომპანიები ყველა შესაძლო ხერხს მიმართავენ რათა თავიდან აირიდონ კომპენსაციის გადახდა. თუ კარგად არ ხართ ინფორმირებული თქვენი უფლებების შესახებ შეიძლება იოლად მოტყუვდეთ.

შეიძლება თუ არა ავიაკომპანიამ შეგნებულად უსამართლოდ უთხრას უარი მგზავრს კომპენსაციის გადახდაზე?

საკუთარი გამოცდილებით ვიცით რომ კი, შესაძლებელია. უფრო მეტიც, ზოგიერთი ავიაკომპანია ძალიან ხშირად ყველა შესაძლო ხერხს მიმართავს რათა არ გადაიხადოს კომპენსაცია, იმ შემთხვევაშიც კი როდესაც ზუსტად იცის რომ ევალება კომპენსაციის გადახდა.

ეს ერთგვარი სტრატეგიაა, რომლებსაც ავიაკომპანიები სრულიად შეგნებულად მიმართავენ. შესაძლებელია მგზავრების ნაწილმა მარტივად დაიჯეროს ავიაკომპანიის არგუმენტი და ხელი ჩაიქნიოს. მგზავრმა გაცილებით ცოტა იცის ამ ინდუსტრიის შესახებ და ნაკლები საშუალება აქვს შეედავოს ავიაკომპანიას.

დავუჯეროთ თუ არა ავიაკომპანიის არგუმენტს როცა უარს გვეუბნება კომპენსაციის გადახდაზე? ჩვენი რჩევა იქნება რომ არა. უფრო სწორად, აუცილებლად უნდა გადაამოწმოთ ავიაკომპანიის არგუმენტის სისწორე. ამის გაკეთება იოლი არაა, მაგრამ თუ ჩვენ მოგვმართავთ, ჩვენი ექსპერტების გუნდი იოლად დაგეხმარებიან ამის გარკვევაში.

ასე რომ თუ კი ავიაკომპანია უარს ამბობს კომპენსაციის გადახდაზე, ეს ჯერ კიდევ დასასრულს არ ნიშნავს. აუცილებლად უნდა გადაამოწმოთ ავიაკომპანიის მიერ მითითებული არგუმენტის სისწორე.

ჩვენი აზრის გასამყარებლად, გვსურს ერთი მაგალითი მოგიყვანოთ ჩვენი გამოცდილებიდან.

ერთერთი ჩვენი მომხმარებლის სახელით ავიაკომპანიას საჩივარი გავუგზავნეთ და მოვთხოვეთ კომპენსაციის გადახდა, რაზეც ავიაკომპანიამ უარი განაცხადა.

 

ავიაკომპანიის უარი დასაბუთებული იყო იმ არგუმენტით რომ საჩივარი გაგზავნილი იყო ფრენიდან 2 წლის ვადის გასვლის შემდეგ. ავიაკომპანიამ მიუთითა მონრეალის კონვენციაზე და თავად ავიაკომპანიის მომსახურების სტანდარტულ პირობებზე, რომელიც ადგენს რომ ავიაკომპანიის წინააღმდეგ ნებისმიერი მოთხოვნა წარდგენილი უნდა იქნეს ფრენიდან 2 წლის განმავლობაში.

ნებისმიერმა ავიაკომპანიამ ზუსტად იცის რომ ევროკავშირის #261 რეგულაციის საფუძველზე კომპენსაციის მოთხოვნაზე არ ვრცელდება არც მონრეალის კონვენციით დადგენილი 2 წლიანი ვადა და არც თავად ავიაკომპანიის მიერ დადგენილი ვადა. კომპენსაციის მოთხოვნის ვადა განსხვავებულია ევროკავშირის თითოეული ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით და უმრავლეს შემთხვევაში იგი 2 წელზე უფრო მეტია.

უფრო მეტი კომპენსაციის მოთხოვნის ვადებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ გაიგოთ ჩვენს სტატიაში რამდენი წლის წინანდელ ფრენაზე შემიძლია კომპენსაციის მოთხოვნა?

მიუხედავად იმისა, რომ ავიაკომპანიამ ზედმიწევნით კარგად იცის ამის შესახებ, მაინც უარი განაცხადა გადახდაზე სწორედ ამ არგუმენტით.

რა თქმა უნდა, ასეთი პასუხი ჩვენთვის მიუღებელი იყო და გავაგრძელეთ ბრძოლა.

 

ავიაკომპანიას კიდევ ერთხელ მივუთითეთ, რომ მათ მიერ მოყვანილი არგუმენტი სამართლებრივად არასწორი იყო.

გაინტერესებთ რა იყო ავიაკომპანიის რეაქცია? - დუმილი. ძალიან ხშირად, როცა ავიაკომპანიას სუსტი პოზიცია აქვს როგორც წესი დუმს. ჩვენს შემთხვევაშიც ასე მოხდა.

ჩვენ ავიაკომპანიის წინააღმდეგ საჩივარი დავწერეთ ევროკავშირის შესაბამისი სახელმწიფოს ავიაციის სააგენტოში. მას შემდეგ რაც სააგენტომ საქმე შეისწავლა და გაიზიარა ჩვენი საჩივარი, ავიაკომპანია იძულებული გახდა დათანხმებოდა კომპენსაციის გადახდას და მოგვწერა ეს წერილი:

 

ასე, რომ ავიაკომპანიის უარი კომპენსაციის გადახდაზე ავტომატურად არ ნიშნავს რომ კომპენსაცია არ გეკუთვნით. აუცილებელია ავიაკომპანიის მიერ მოყვანილი მიზეზი გადამოწმდეს და საჭიროების შემთხვევაში გასაჩივრდეს შესაბამის ორგანოებში.

ჩვენ დაგეხმარებით სიმართლის დადგენაში და არ მივცემთ საშუალებას ავიაკომპანიას იოლად დაიძვრინოს თავი პასუხისმგებლობისგან.

შეამოწმეთ სწრაფად და უფასოდ გეკუთვნით თუ არა კომპენსაცია აქ.

ავტორი: SkyLawyer-ის გუნდი